top of page
bgImage

Manuellt Lymfdränage

'' För ett friskare liv''

Lymfdränage behandling för HÄLSANS skull.

I den stressade värld vi lever idag, går vi ofta omkring med spänd eller överspänd muskulatur, vilket innebär att lymfflödet blir lidande. Det är viktigt att vi uppnår en så avspänd kropp som möjligt, så att kroppens vitala system kan fungera och flyta fritt. Då kan kroppens egen läkare göra sitt fantastiska arbete. Bara när dräneringen fungerar på rätt sätt, kan cellerna blomstra. 

Massagens effekter

Blodcirkulationen ökar och förbättrar syresättningen i muskulaturen.  
                   Lymfsystemet fungerar bättre och slaggprodukter och överflödig vätska förs bort.                                                                                             Immunsystemet stärks.                                                                                         Det autonoma nervsystemet balanseras och tarmfunktionen befrämjas.
Kroppens egen produktion av cortisol, insulin, oxytycin och endorfin ökar.
Ökar rörlighet tack vare mjukare muskulatur.
Avslappnande och lugnande.
En ökad kroppsmedvetenhet. 
En behandling med lymfdränage är lugnande och befriande. En bra behandling för stressreducering.    

                                     Kroppen egna läkare kan åter arbeta utan hinder.                                         


Manuellt lymfdränage massage 60 min 

Lymfdränage gör så att lymfflödet ökar och vårt naturliga biologiska reningsfilter stimuleras för att fungera optimalt. Lymfmassagen utförs genom strykningar, pumprörelser, lätta tryck i lymfans riktning, djupandning och ibland något djupare grepp för att lösa upp stopp och fibroser. Då ökar cirkulationen av lymfa och vårt dräneringssystem börjar fungera bättre. 

Massagen är en väldigt avslappnande behandling. Behandling passa alla. 

Pris: 750 kr/*800 kr 

Boka

Manuellt lymfdränage massage 90 min 

Lymfdränage gör så att lymfflödet ökar och vårt naturliga biologiska reningsfilter stimuleras för att fungera optimalt. Lymfmassagen utförs genom strykningar, pumprörelser, lätta tryck i lymfans riktning, djupandning och ibland något djupare grepp för att lösa upp stopp och fibroser. Då ökar cirkulationen av lymfa och vårt dräneringssystem börjar fungera bättre.

​Massagen är en väldigt avslappnande behandling. Behandling passa alla. 

Pris: 950 kr/*1000 kr 

Boka

bottom of page