top of page

Optimum Metoden

Vad är Optimum Träning

OptimumTräningen bygger i grunden på postural terapi (även kallat postural träning) - en revolutionerande träningsmetod som härstammar från USA och som går ut på att återställa muskulär balans inifrån och ut på ett helt nytt sätt och med en ny typ av övningar. 

Optimum träning bygger på en unik förståelse av människokroppen och hur den fungerar när dem fungerar optimalt. Vid optimal funktion fördelas all belasning som kroppen utsätts för i olika situationer (liggande, sittande, stående, gående etc) jämnt på berörda muskler och leder voket innebär att ingen muskel eller led blir överbelastad. Huvudorsaken till smärtor/värk, inskränkt muskulo-skelettal funktion, ökad skadebenägenhet/återkommande skador samt inskränkt prestationsförmåga sett från ett mekaniskt perspektiv är obalanser i muskel, nerv-och energisystem. Dessa skapar en ojämn belastningsfördelning och symtom enligt ovan. Med behandling och träning enligt Optimun Metoden är målet att återställa balans i alla systemen och därmed få kroppen att åter hitta tillbaka till sin optimala förmåga för belastningsfördelning och därmed optimal funktion. 

Med OptimumTräningen och enkla manuella behandlingstekniker åtgärdar vi grundorsaken till besvären och når bestående resultat, samtidigt som uppkomsten av nya besvär undviks.

P.O.T (Personlig Optimum Träning) 120 min 

Pris: första besök 1995kr 

Pris: återbesök 1450kr 90 min 

BOKA TID

Tryck på länken nedan för att veta mer om vad är Optimum träning. 

Vad är OptimumMetoden?

- Bakgrundshistorik (kom ihåg att fylla i din besvärshistorik via länken nedan senast 1 dryg innan besöket)

- Analys & funktionsbedömning

- Behandling med massage, nervoussystem integration, motorintegration, emotional freedom techniques och passgång korrigering efter behov

- Genomgång och individuellt anpassat träningsprogram för hemträning

(För att åstadkomma bästa träningsresultat brukar vi räkna med i snitt 3-4 besök över en period av 3-4 månader. Antalet besök kan variera beroende på hur det ser ut i just ditt fall.)

Fylla i din besvärshistorik via länken nedan senast 1 dygn innan besöket

https://www.optimum-method.com/#/createclient/64e7c473ac63d00d5b3abccf

bottom of page